Pozvánka do stálej expozícíe múzea
Fond na podporu umenia

 
Ministerstvo kultúra SR

 
hrad
 
MEDIÁLNI PARTNERI:

LEVICKÁ TELEVÍZIA

LEVICEONLINE

SLOVENSKÁ BRÁNA

MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ

POKLADY KRAJA:

Poklady kraja

Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

AKTUÁLNE VÝSTAVY A PODUJATIA


plagat_437.jpg

      Mgr. art. Štefan Kocka (3.1. 1961) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby, reštaurovanie papiera, umeleckých diel na papieri, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov. Prešiel mnohými fázami v rôznych povolaniach, v rokoch 2004 - 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník (IRTK) v Litomyšli, ako vedúci ateliéru reštaurovania knižnej väzby a dokumentov. Neskôr bol vedúcim ateliéru vo Vzdelávacom programe českej a irackej vlády na záchranu a obnovu pamiatok v Iraku v Bagdade. V roku 2005 pôsobil na Ministerstve kultúry SR ako člen komisie na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva vo vzťahu k zahraničiu.
V rokoch 2005 - 2007 bol členom tímu reštaurátorov na záchranu a obnovu pamiatok reštaurovanie výtvarných diel v Slovenskej národnej galérii. Absolvoval študijný pobyt v Afrike v Keni a v Južnej Amerike v Peru. V rokoch 2008 - 2009 bol riaditeľom Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.
V súčasnosti spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami, nielen doma, ale aj v zahraničí a v rámci svojej špecializácie poskytuje konzultačnú pomoc.
Množstvo náročných reštaurátorských realizácií, neustále vzdelávanie, zanietenosť a oddanosť reštaurovaniu priniesli Štefanovi Kockovi významné ocenenia:

  • „Cena prof. Karla Veselého“ za rok 2016 za reštaurovanie Mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, ktorú udeľuje Komora reštaurátorov
  • Pamätná medaila Pavla Huljaka za reštaurovanie výtvarných diel pre Tekovské múzeum v Leviciach
  • cena „Biela kocka“ za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2016, ktorú udelila Rada galérií Slovenska po prvý krát vo svojej histórii. V kategórii „Mimoriadny projekt“ získal Štefan Kocka ocenenie za reštaurovanie obrazu Sv. Trojica zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.
V roku 2016 - 2018 pre Oravské múzeum reštauroval viacero umeleckých diel.
V roku 2017zreštauroval,jednu z najväčších máp Wiedne z roku 1778, z múzea v Betliari, ktorej rozmery sú 415 x 365cm - rytina na papieri. Mapa zobrazuje podrobne mesto z 18. storočia v takzvanom 3D rozmere.
V roku 2018 reštauroval významné japonské diela pre múzeum v Betliari - vejár obojstranne maľovaný o rozmere 320 x 160 cm a ručne maľovaný slnečník, vyhotovený z bambusových lamiel a japonského papiera.plagat_420.jpg

      V tomto roku sa už po štvrtýkrát bude organizovať v poslednú nedeľu v mesiaci jún, júl, august a september medzi verejnosťou obľúbené podujatie FARMÁRSKA NEDEĽA vo vysunutej expozícii Vodný mlyn Bohunice.
Organizátorom podujatia je Tekovské múzeum v Leviciach a Obec Bohunice.
Prezentácia produktov z lokálnych fariem spojená s predajom a ich ochutnávkou, tradičné remeslá, hudba, tombola, prehliadka vysunutej expozície.
Vstupné deti 0.50 €, dospelí 1 €.
Prvý krát sa stretneme 28.6.2020 za dodržiavania prísnych hygienických pravidiel od 9.00-17.00.plagat_436.jpg


plagat_435.jpg


plagat_434.jpg

      Výstava zo zbierok Tekovského múzea v Leviciach a súkromných zbierok, prezentujúca históriu spodného prádla od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia.plagat_433.jpg

Vstupné: deti 0.50 €, dospelí 1 €
      Interaktívnu výstavu „Kyvadlo – vedecká hračka“ pripravilo banskobystrické občianske združenie Vedecká hračka, aby si pripomenulo 25 rokov svojej činnosti. Odo dňa 30.6.2020 si ju bude môcť pozrieť návštevník vo výstavných priestoroch Tekovského múzea v Leviciach - Dobóovský kaštieľ.
Výstavu tvoria vedecké hračky, teda dobré kvalitné hračky, ktorými možno priblížiť najmä fyzikálne zákonitosti a technické fenomény. Základom výstavy sú kyvadlá: Newtonovo, Galileovo, Maxwellovo, Rothovo, magnetické, chaotické a spriahnuté. Krátky videofilm približuje aj matematické a Foucaultovo kyvadlo. V hodinách je nepravé fyzikálne kyvadlo.
Pri hre s vystavenými vedeckými hračkami si návštevník uvedomí alebo upevní poznatky súvisiace s kmitmi, kyvmi, frekvenciou, vlnením, ... Spôsob manipulácie a fyzikálny základ každého zo 70 exponátov (okrem hračiek pre najmenších návštevníkov) je objasnený v prehľadných návodoch s obrázkami, ktoré sú väčšinou doplnené QR kódom, po odkrytí ktorého si návštevník môže pozrieť súvisiace video (napr. manipuláciu s hračkou, zaujímavosť alebo širšiu teóriu) vo vlastnom mobilnom telefóne.
Autorkou výstavy je Beata Puobišová, predsedníčka o. z. Vedecká hračka. Na tvorbe a realizácii výstavy sa podieľali aj Figurovci z Prešova, Klára Kováčiková z Nového Mesta nad Váhom a Matej Kapusta z Banskej Bystrice.plagat_166_2.jpg


plagat_201_2.jpg

© 2006-2020 TEKOVSKÉ MÚZEUM v Leviciach,       Počet návštevníkov od 1.1.2008: