Tekovské múzeum v Leviciach

KAM DO PRÍRODY Z LEVÍC


    Prírodu Levíc, situovaných na území Hronskej nivy a Ipeľskej pahorkatiny určite nemožno porovnávať so strmými hrebeňmi a štítmi Tatier, s majestátom Dunaja a jeho lužných lesov či s bizarnosťou roklín Slovenského raja.
 
Napriek tomu nájdeme v neďalekom okolí mesta veľa pekných lokalít, ktoré poskytujú možnosť aktívneho pohybu v prírode a sú zdrojom mnohých poznatkov. Väčšinou ide o náučné chodníky (NCH), budované v okolí od roku 1990 až do súčasnosti.

   Cieľom našej výstavy je poskytnúť najpotrebnejšie informácie o týchto lokalitách a zároveň pozvať vás na ich návštevu. Veríme, že absolvovanie vybraných trás vám prinesie príjemnú pohodu a veľa zaujímavých zážitkov v prírode.