Tekovské múzeum v Leviciach

PALETA ŠTÝLOV - 4. 7. - 25. 9. 2022

Maturitné práce študentov
Školy umeleckého priemyslu Ladislava Bielika v Leviciach

4. júl - 25. september 2022