Tekovské múzeum v Leviciach

AUGUSTOVÝ VEČER


augustový  večer

Premietanie filmu

"Spýtaj sa vašich ´68"

o augustovej okupácii, koncert piesní Karla Kryla,
výstava fotografií Eleny Košúthovej,
básne a diskusia s pamätníkmi udalostí.

  21. august 2021 o 17.00 hod.
 
AREÁL  LEVICKÉHO  HRADU