Tekovské múzeum v Leviciach

PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ POKYNY

Tekovské múzeum v Leviciach na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.306 zo dňa 16. 12. 2021 je od 17. 12. 2021  o t v o r e n é  –  funguje v režime Z (základ)
v zmysle aktuálneho COVID19 automatu Zadaj okres. 

 

Vstup do múzea a jeho expozitúr je zároveň dovolený za podmienky dodržania
nasledovných opatrení vyplývajúcich z ochorenia SARS-CoV-2:

  • vstup je povolený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom,
  • pred vstupom do expozícií, na výstavy a podujatia, je potrebné si vydezinfikovať ruky,
  • riadiť sa usmerneniami lektorov alebo zodpovedných pracovníkov múzea,
  • nedotýkať sa vystavených zbierkových predmetov alebo vitrín.


Ďakujeme za pochopenie, kolektív pracovníkov Tekovského múzea v Leviciach