Tekovské múzeum v Leviciach

PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ POKYNY

Tekovské múzeum v Leviciach  a jeho vysunuté expozície - Vodný mlyn v Bohuniciach, Skalné obydlia v  Brhlovciach  
–  funguje v režime OP (očkovaný,prekonaný) v zmysle aktuálneho COVID19 automatu Zadaj okres.

Vstup do múzea a jeho expozitúr je zároveň dovolený za podmienky dodržania
nasledovných opatrení vyplývajúcich z ochorenia SARS-CoV-2:

  • vstup je povolený len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom,
  • pred vstupom do expozícií, na výstavy a podujatia, je potrebné si vydezinfikovať ruky,
  • dodržiavať medzi sebou bezpečnú vzdialenosť 2 m,
  • riadiť sa usmerneniami lektorov alebo zodpovedných pracovníkov múzea,
  • nedotýkať sa vystavených zbierkových predmetov alebo vitrín.
Charakteristika protokolov, ktorý si volia prevádzkovatelia:

ZÁKLAD – všetky osoby bez ohľadu na prípadné očkovanie, negatívny výsledok testovania či prekonanie ochorenia.

OTP – výlučne osoby plne zaočkované, testované s negatívnym testom na COVID-19 PCR alebo LAMP 72 hod. od odberu, antigénovým testom 48 hod. od odberu alebo osoby, ktoré preukázateľne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami.

OP – výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami, deti do 12 rokov veku.