Tekovské múzeum v Leviciach

DOPRAVA


zberateľská výstava

DOPRAVA 

MODELY-HRAČKY-ZNÁMKY-POHĽADNICE-KALENDÁRE-VETERÁNY


Zberateľstvo má v živote ľudí hlboké korene a zaberá prakticky celú oblasť nášho života.

Táto výstava je venovaná tematike DOPRAVA a prezentuje jednak rôzne druhy dopravných prostriedkov
(autá, vlaky, lietadlá, lode a podobne), ako aj zberateľské odbory, ktoré sa tejto tematike venujú
( modely rôzneho typu, filatélia, filokartia, zápalkové krabičky, kalendáre, hračky).

Touto výstavou chceme návštevníkom poskytnúť nielen príjemný zážitok z prehliadky výstavy,
ale aj inšpiráciu pre hodnotné využitie voľného času.
Je nainštalovaná vo výstavných priestoroch Kapitánskej budovy a potrvá od 6. 12. 2021 do 30. 4. 2022.

 

PETER HOLBA