Tekovské múzeum v Leviciach

Adriena KutakováADRIENA KUTAKOVÁ – KUTAK ADRIENN

ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE / ÉLETRAJZI ADATOK / PERSONAL DETAILS

Narodená /Szültettt / Born : 1961,  Levice, Slovakia

Štúdium / Tanulmányok / Study : 1976 – 1980 SUPŠ,
Bratislava/Képzőművészeti  Középiskola / Secondary School of Arts and Design

1987 členka SFVU /Member of Association of Slovak Fine Art

1991 členka FORMY /Member of Association of Slovak Visual Design

2003 členka Združenia sochárov MR /Member to the Hungarian Sculptors Society

2010 členka Asociácie Umelecko- priemyselných výtvarníkov a Združenia keramikov MR/

Member of Hungarian Association of Fine and Appliend Artists And the Society of Hungarian Ceramic Artists 
    

Keď som si zvolila túto profesiu, nadchli ma takmer neobmedzené možnosti, ktoré sa ukrývali v hline, najmä obrovské bohatstvo foriem a farieb.
Pri rozhodovaní o tom, koľko využiť z tohto nepreberného množstva zázrakov pri realizácií toho - ktorého diela,
ešte i dnes musím pristupovať s veľkou dávkou sebadisciplíny.

Zo skúseností viem, že ak sa narába s hlinou potrebnou láskou, človek jej prostredníctvom všetko dokáže vyjadriť
a vie premeniť vlastné myšlienky na hmatateľné dielo.
Považujem za dôležité, aby som do diel vniesla harmóniu tvaru a farieb,
ale i dynamičnosť spôsobenú fascinujúcim materiálom ako je tvárna hlina, šamot a porcelán.

Výsledkom mnou používanej techniky - americkej raku, olejové raku, ale aj iných pokusných technológií môže byť ohromujúca,
nádherná kavalkáda foriem a farieb.
Vďaka týmto postupom sa mi darí docieliť, že každé z mojich vytvorených diel je tajomstvom,
v ktorom magická sila zeme a ohňa spolu s inšpiráciou splodia zázrak - KERAMIKU.