Tekovské múzeum v Leviciach

Dni fotografie v Leviciach 5.5.2023 - 30.6. 2023

DNI FOTOGRAFIE V LEVICIACH 2023

16.ročník medzinárodného fotografického festivalu /DFLV

   5.5..2023 - 30.6.2023
    
 

 Zámerom organizátorov pri organizovaní a realizovaní podujatí Dní fotografie v Leviciach je ponúknuť obyvateľom sériu fotografických výstav, profesionálov a amatérov, fotoklubov zo Slovenska a zahraničia, ponúknuť viacero sprievodných podujatí blízkych fotografickému umeniu. Jeho hlavným cieľom je usporiadanie série výstav venovaných širšej kultúrnej verejnosti, ale aj odborníkom a znalcom fotografického umenia. Hlavným organizátorom je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a spoluorganizátorom Fotogravity o.z.

Pozývame profesionálnych fotografov prezentovať sa z metodických a vzdelávacích dôvodov, aby sa neprofesionálni fotografi učili od profesionálov a ďalej odborne  rástli. DFLV plní úlohu vzdelávaciu, metodickú, náučnú a prezentačnú. Garantom podujatia je Petra Cepková. Výstupom projektu je 17 aktivít: 9 výstav a 8 sprievodných podujatí v trvaní máj-jún 2023.

V tomto roku sa nám znovu podarilo osloviť známe mená fotografického umenia a sme na nich právom hrdí. Od 5. mája bude otvorených 8 výstav: Tekovské múzeum v Leviciach bude hosťovať 4 významných medzinárodných autorov s ich výstavami: Peter Župník /Sk, Tomáš Pospéch /CZ, Vera Köböl /HU a Kamil Myszkowski /PL.

Sprievodné podujatia festivalu každoročne oživujú a pozdvihujú repertoár podujatia. V rámci projektu Vzdelávame umením to bude tentoraz Fotografické kolokvium (26.52023). Budú to besedy a rozhovory o tvorbe a diele fotografov 16. ročníka medzinárodného fotografického festivalu Dni fotografie.  


 ֍ Dobóovský kaštieľ:
     Peter Župník /SK, Anima
     Tomáš Pospěch/CZ

 ֍ Nécseyho galéria:
     kurátorka Katalin Csillag/HU

 ֍ Kapitánska budova:    
    Kamil Myszkowski/PL