Tekovské múzeum v Leviciach

PO PÁDE SLOVENSKEJ TRÓJE

Po páde slovenskej Tróje


Od 6. mája do 7. augusta 2022 bude vo výstavnej miestnosti  Kapitánskej budovy Tekovského múzea v Leviciach návštevníkom sprístupnená archeologická výstava približujúca dianie na území južného Slovenska v strednej dobe bronzovej (15. – 13. storočie p.n.l.). To nasledovalo bezprostredne po zániku staršej opevnenej osady na lokalite európskeho významu situovanej v Šuranoch, časť Nitriansky Hrádok, poloha Zámeček, ktorá si získala príznačné pomenovanie „slovenská Trója“.

Výstava je zameraná na prezentáciu archeologických nálezov zo strednej doby bronzovej (1550/1500 – 1300/1250 p.n.l.) pochádzajúcich z lokalít na južnom Slovensku. Tieto pamiatky odrážajú hmotný prejav karpatskej mohylovej kultúry, ktorej pomenovanie je odvodené od špecifického spôsobu pochovávania zosnulých.

Zapožičané exponáty na výstavu pochádzajú zo zbierkového fondu:
Archeologického ústavu SAV v Nitre,
Podunajského múzea v Komárne,
Tekovského múzea v Leviciach,
Archeologického múzea SNM v Bratislave,
Ponitrianskeho múzea v Nitre,
Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch

Autor výstavy: Mgr. Jakub Godiš, PhD. (Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch)


Máj
Pondelok-Piatok: 9.00 - 16.00 hod.
Sobota - Nedeľa: 10.00 - 16.00 hod.

Jún-August
Pondelok-Piatok: 9.00 - 18.00 hod.
Sobota - Nedeľa: 10.00 - 18.00 hod.