Tekovské múzeum v Leviciach

HISTÓRIA-reštaurovanie
2022

CECHOVÉ  LISTINY Z 19. STOROČIA – II. ETAPA


V roku 2022 Tekovské múzeum v Leviciach nadviazalo na úspešný projekt z predchádzajúceho roka a pokračovalo v odbornom ošetrení zostávajúcej trojice listín. Výučné listy z 19. storočia vydané cechom mäsiarov v Leviciach, spojeným cechom v Tekovských Lužanoch i čižmárskym cechom v Leviciach boli dlhodobo vystavené v stálej expozícii v časti dokumentujúcej históriu cechov a remesiel regiónu. Po ich reštaurovaní sa do expozície vrátili kópie. Originály sú uložené v ochranných obaloch v depozitári, čo zabezpečí ich zachovanie aj pre budúce generácie.

Mgr. Nikola Mihálová

Reštaurovanie bolo financované Nitrianskym samosprávnym krajom.

 2021CECHOVÉ  LISTINY Z 19. STOROČIATekovské múzeum v Leviciach uchováva vo svojom zbierkovom fonde niekoľko desiatok kusov cechových pamiatok. Sú medzi nimi pečatidlá, truhlice, vandrovné knižky, denníky, vývesné znaky i zástavy. Histórii cechov a remesiel v regióne je v múzeu venovaná aj časť stálej expozície. V roku 2021 múzeum realizovalo úspešný projekt, v rámci ktorého bolo reštaurovaných päť kusov vzácnych cechových listín z 19. storočia. Finančné prostriedky na ich odborné ošetrenie poskytol Nitriansky samosprávny kraj. Listiny boli uložené do špeciálnych obalov a v stálej expozícii múzea sú teraz vystavené ich verné kópie. Sú to výučné listy, ktoré dostali učni od svojho majstra pri príležitosti ukončenia základného remeselného vzdelania. Listiny vydali: Pohronský mlynársky cech v Leviciach, tkáčsky cech v Leviciach, čižmársky cech v Tekovských Lužanoch, cech halenárov v Lučenci a tiež čižmársky cech v Leviciach. Všetky sú písané v maďarčine a niektoré sú opatrené i vzácnymi voskovými pečaťami s cechovými znakmi typickými pre dané remeslo. Reštaurátorských prác sa ujal Mgr. Radovan Blaho, reštaurátor so špecializáciou na reštaurovanie kníh.

Mgr. Nikola Mihálová


Reštaurovanie bolo financované  Nitrianskym samosprávnym krajom 2020KRESLÁ Z BAROKOVÉHO SEDACIEHO KOMPLETU

V roku 2020 múzeum nadviazalo na úspešný projekt z predchádzajúceho roka a pokračovalo v reštaurovaní barokového sedacieho kompletu, tentokrát to bola dvojica kresiel. Reštaurátorské práce si vyžiadali očistenie, doplnenie chýbajúcich častí, zlátenie dreveného rámu a kompletné prečalúnenie. Úkony smerovali k plnému rešpektovaniu autenticity originálu, vrátane dobových postupov a materiálov. Reštaurátorské práce rovnako ako na sofe realizoval akademický sochár a reštaurátor Ivan Škandík.

 Mgr. Nikola Mihálová

Reštaurovanie bolo financované  Nitrianskym samosprávnym krajom 

Pred reštaurovaním2019BAROKOVÁ SOFAV roku 2019 múzeum získalo finančné prostriedky od svojho zriaďovateľa, Nitrianskeho samosprávneho kraj, vďaka ktorým sa podarilo reštaurovať veľkú čalúnenú sofu. Tá je súčasťou sedacej súpravy z prvej polovice 18. storočia, ktorá pozostáva zo sofy pre štyri osoby a dvoch kresiel. Tento komplet patrí k najstarším a najvzácnejším kusom historického nábytku v zbierkach múzea. Sedací komplet pre náročnosť reštaurátorských prác bol dlhodobo presúvaný v depozitárnych priestoroch múzea. Z dôvodu finančnej náročnosti sa odborné ošetrenie tohto kompletu realizovalo v dvoch etapách. Ako prvá sa reštaurovala sofa. Tento prepracovaný kus sedacieho nábytku v barokovom štýle tzv. „á la reine“ má rám zo zláteného dreva. Operadlo je zostavené z troch polstrovaných operadiel v tvare kartuší. Sú zakončené rezbárskou výzdobou s motívom kvetín. Konkávne prehnuté podrúčky na oboch koncoch majú polstrované opierky predlaktia, ktoré zvyšujú pohodlie. Polstrovaný sedák s rovnako rezbou zdobeným rámom je zakončený kočiarovými nohami s volutovými patkami. Celý kus je zdobený vyrezávanými kvetmi a lístím. Látka je bohato zdobená rastlinným motívom a je grafickou rekonštrukciou pôvodného čalúnenia.

Mgr. Nikola Mihálová

Reštaurovanie bolo financované  Nitrianskym samosprávnym krajom