Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -05Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK V. - 2004

 EDITORIAL
VEGETAČNÍ POMĚRY NPR HORŠIANSKÁ DOLINA
(IPEĽSKÁ PAHORKATINA, JZ SLOVENSKO)

Stanislav David

PDF
PRÍSPEVOK K POZNANIU PAVÚKOV (ARANEAE)
HRONSKEJ A IPEĽSKEJ PAHORKATINY

Jaroslav Svatoň, Eva Svatoňová

PDF
NOSÁČIKY (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 
NA VYBRANÝCH LOKALITÝCH OKOLIA LEVÍC
Jozef Cunev

PDF
PRÍSPEVOK K POZNANIU CHROBÁKOV
(COLEOPTERA) ŠIRŠIEHO OKOLIA LEVÍC
Ján Profant

PDF
VIJAČKOVITÉ (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)
ZÁHRADKÁRSKEJ OSADY "KVITNÚCI OSTROV"
PRI NOVÝCH ZÁMKOCH A JEJ BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA
Peter Šíma

PDF
POZNÁMKY K VÝSKYTU KUTAVIEK A OS
(HYMENOPTERA: SPHECOIDEA ET VESPIDAE)
V CHOČSKÝCH  VRCHOCH A PRIĽAHLEJ ČASTI ZÁPADNÝCH TATIER
Vladimír Smetana

PDF
PRÍSPEVOK K DEJINÁM VČELÁRSTVA
V OKRESE LEVICE
Ernest Alt

PDF 
LIENKOVITÉ (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)
V ZBIERKACH TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Matúš Haviar, Vladimír Smetana

PDF
BIBLIOGRAFIA PRÁC ODBORNÝCH PRACOVNÍKOV
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
ZA OBDOBIE 2000-2004
Ján Dano

PDF