Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -08Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK VIII - 2010


 EDITORIAL
NÁLEZY CHRÁNENÝCH A OHROZENÝCH DRUHOV
CIEVNATÝCH RASTLÍN V OKOLÍ NOVEJ DEDINY
Mária Biela

PDF
LEVICKÁ KALVÁRIA -
LOKALITA XEROTERMNÍ VEGETACE
Stanislav David, Elena Smetanová

PDF
ROZŠÍRENIE A CHARAKTERISTIKY
RAKA RIEČNEHO (ASTACUS ASTACUS)
 V POVODÍ SIKENICE
Karin Kukučková

PDF
PIADIVKOVITÉ (LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE)
ZÁHRADKÁRSKEJ OSADY "KVITNÚCI OSTROV"
PRI NOVÝCH ZÁMKOCH
Peter Šima

PDF
VÝSLEDKY PRIESKUMU VYBRANÝCH SKUPÍN
BLANOKRÍDLOVCOV (HYMENOPTERA: ACULEATA)
NA RAMSARSKEJ LOKALITE POIPLIE
Vladimír Smetana

PDF
BLANOKRÍDLOVCE  (HYMENOPTERA)
NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH BORSKEJ NÍŽINY
Vladimír Smetana et al.

PDF
VODNÉ MLYNY V SEVERNOM HONTE
Eva Bešinová

PDF
ŠTEFAN NÉCSEY,
MALIAR, ZBERATEĽ A ENTOMOLÓG
Ladislav Vincze

PDF
FORMY NA PREDTLAČ VÝŠIVKY VO FONDE
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Zuzana Ivanická

PDF
NUMIZMATIKA V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA
Peter Pleva

PDF
ŠKOLSKÝ HERBÁR MILADY MAZELOVEJ
Elena Smetanová, Matúš Račko

PDF
MÚZEJNÁ DOKUMENTÁCIA ZMIEN
V KULTÚRE ODIEVANIA NA VIDIEKU
V 2. POLOVICI 20. STOROČIA
Katarína Holbová

PDF
PERSONALIE / PERSONAL DATA
Vladimír Smetana, Katarína Holbová, Margaréta Pölhös

PDF