Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -06Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK VI - 2006


 EDITORIAL
MORFOMETRICKÁ ANALÝZA MOLÁROV
ELEFANTIDOV (PROBOSCIDEA, MAMMALIA) ZO 
ZBIEROK TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Csaba Tóth

PDF
MASSÁNYI MIHÁLY A JEHO PRÁCA
O VYŠŠÍCH RASTLINÁCH MESTA LEVICE
Elena Smetanová

PDF
VPLYV ANTROPICKÝCH AKTIVÍT NA ZMENY
V ZLOŽENÍ FLÓRY A MAKKÝŠOV NA LOKALITE VÁPNIK
(ŠIKLÓŠ) V IPEĽSKEJ PAHORKATINE
Gabriela Danišová, Dušan Daniš, Jozef Šteffek

PDF
PRVÉ PÍSOMNÉ ZMIENKY O LEVICIACH
Peter Tesák

PDF
PRÍSPEVOK K DEJINÁM PUKANSKÉHO OPEVNENIA
Marta Švoliková

PDF
DIE LÖWIN
Elisabeth Klecker

PDF
LEVICKÝ ARCHITEKT A STAVITEĽ RUDOLF CIBULKA
Jarmila Bátovská 

PDF
PEČATE V POZEMKOVEJ KNIHE
OKRESNÉHO  SÚDU V LEVICIACH
Eva Bešinová

PDF
NEZNÁMY ZNÁMY JÁN KADÁR.
LEVICKÁ KAPITOLA JEHO ŽIVOTA
Marta Švoliková

PDF
STREDOVEKÉ ZBRANE
V ZBIERKACH TEKOVSKÉHO MÚZEA
Marek Verčík

PDF
DVOJKRÍDLOVCE (DIPTERA) V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Vladimír Straka, Vladimír Smetana
 
PDF