Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -02Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK II - 1994


 EDITORIAL
PRENEŠŤASTNÝ TUREK NA VOJNU SA DÁVA
Jozef Melicher

PDF
KLOBUČNÍCTVO V PUKANCI
Zuzana Hrúzová

PDF
ZAČIATKY LEVICKEJ KINEMATOGRAFIE
Raimund Záhradka

PDF
LEVICE NA STARÝCH POHĽADNICIACH
V ROKOCH 1899-1918
Edita Andrusková

PDF
KONZERVÁCIA RÍMSKEJ SPONY
Milan Merčák

PDF
VČELY (Hymenoptera, Apoidea) OKOLIA
MOCHOVIEC  A LEVÍC
Adela Beláková, Vladimír Smetana

PDF
SKARABEUSOVITÉ (Coleoptera, Scrabaeidae)
V ZBIERKACH TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Ladislav Kollár, Vladimír Smetana

PDF
NOVÉ NÁLEZY VZÁCNYCH A OHROŽENÝCH
DRUHŮ VÁŽEK (Insecta: Odonata)
JIHOZÁPADNÍHO SLOVENSKA
Stanislav David

PDF
NOVÁ LOKALITA HRUŠKY SNEŽNEJ
(Pyrus Nivalis Jacq.)
Ján Králik

PDF
NEOBVYKLÉ KOPULAČNÍ SPOJENÍ
U VÁŽKY Lestes Sponsa
(Hansemann, 1823) (Zygoptera: Lestidae)
Stanislav David

PDF
Z PRIEHRŠTIA BÁTOVSKÝCH ĽUDOVÝCH PIESNÍ
Vendelín Úradník

PDF
ARCHEOLOGICKÉ ZBIERKOVÉ PREDMETY
V TEKOVSKOM MÚZEU Z OBDOBIA
SŤAHOVANIA NÁRODOV Z DOLNÉHO POHRONIA
Diana Dobrovická

PDF
MECHOROSTY (Bryophyta) VE SBÍRKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA
Stanislav David

PDF
OSTŘICE V HERBÁŘI TEKOVSKÉHO MÚZEA
Stanislav David

PDF
K HISTÓRII ZOOLOGICKÉHO VÝSKUMU TEKOVA
Alexander Dudich

PDF
BIBLIOGRAFIA PRÁC SÚČASNÝCH ODBORNÝCH
PRACOVNÍKOV TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
ZA OBDOBIE 1987-1992
Ján Dano

PDF