Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -03



Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK III -1998


 
SPOLOČENSTVÁ ČMEĽOVITÝCH
(HYMENOPTERA: BOMBIDAE) V BLÍZKOM OKOLÍ
DOLNÉHO TOKU RIEKY HRON
Vladimír Smetana

PDF
OSY (HYMENOTERA:VESPIDAE)
V ŠTAVNICKÝCH VRCHOCH
Vladimír Smetana

PDF
CHROBÁKY Z NADČEĽADE SCARABAEOIDEA
(COLEOPTERA, SCARABAEOIDEAA) VYBRANÝCH
LOKALÍT IPEĽSKEJ PAHORKATINY A JUHOZÁPADNEJ
ČASTI ŠTIAVNICKÝCH VRCHOV
Ladislav Kollár

PDF
HISTÓRIA PIASRISTICKÉHO GYMNÁZIA
V LEVICIACH (1815-1919)
Beata Suchánska

PDF
PRÍSPEVOK K PESTOVANIU ZELENINY V PUKANCI
Ján Dano

PDF
PRÍSPEVOK KU ŠTÚDIU A DOKUMENTÁCII
KRASLÍC A KRASLICOVEJ  TVORBY NA SLOVENSKU
Katarína Holbová

PDF
LEVICE A ESTERHÁZYOVCI OD KONCA
17. STOROČIA DO ROKU 1867
Edita Andrusková

PDF
TRADIČNÉ FORMY ŽATVY A MLATBY V OBCI
JABLOŇOVCE
Ján Dano

PDF
POĽNOHOSPODÁRSTVO
V ZBIERKOVOM FONDE TEKOVSKÉHO
MÚZEA LEVICE
Ján Dano

PDF
VYBRANÉ ČEĽADE CHROBÁKOV
(COLEOPTERA: SILPHIDAE, OEDEMERIDAE,
PYROCHROIDAE, MELOIDAE, RHIPIPHORIDAE,
TENEBRIONIDAE ET LUCANIDAE) V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Ladislav Kollár, Vladimír Smetana

PDF