Tekovské múzeum v Leviciach

Zmluvy 2021


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

P.č. Číslo zmluvy Podpísaná Zmluvná strana Predmet zmluvy Platí do link
1. TMLV-83/2021 1.6.2021 TAMYKO, s.r.o., Dostojevského 328/4, 934 01 Levice, Anna Kováčová - konateľka spol. Mandátna zmluva č. 01/2021 neurčito PDF
2. TMLV-105/2021 29.6.2021 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a/alebo plynu neurčito PDF
3. TMLV-47/2021-009 06.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-541-03802 - Reštaurovanie denníka ševcovského cechu slobodného cechu mesta Bátovce 30.6.2022 PDF
4. TMLV-49/2021-006 06.07.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-542-04799 - Ochrana zbierok Tekovského múzea v Leviciach 30.6.2022 PDF
5. TMLV-122/2021 16.9.2021 MEDIATEL, spol. s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava  Zmluva o uverejnení inzercie  31.8.2022   PDF
6. TMLV-123/2021 22.9.2021 Mgr. Radovan Blaho, Ferka Urbánka 150/9,969 01 Banská Štiavnica Zmluva o dielo - Reštaurovanie "denníka ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce" 31.3.2022 PDF
7. TMLV-124/2021 22.9.2021 Mgr. Radovan Blaho, Ferka Urbánka 150/9,969 01 Banská Štiavnica Zmluva o dielo - Vyhotovenie kópie "denníka ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce" 31.8.2022 PDF
8. TMLV-148/2021 04.11.2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice Dohoda č. 21/15/010/96 31.12.2022 PDF
9. TMLV-155/2021 9.11.2021 CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní technickej služby neurčito PDF
10. TMLV-121/2021-006 19.11.2021 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Kúpa predmetu kultúrnej hodnoty - Čilejkárska svadobná - parta 30.6.2022 PDF