Tekovské múzeum v Leviciach

zmluvy 2023


Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

P.č. Číslo zmluvy Podpísaná Zmluvná strana Predmet zmluvy Platí do link
1.  TMLV-27/2023  6.2.2023 Alojz Krčmár, Ďumbierska 694/19, 949 01 Nitra Kúpna zmluva - Zbierka pohľadníc  31.12.2023  PDF
2. TMLV-8/2023-001 20.2.2023 Zväz múzeí na Slovensku, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva č. 60/2023 o platbe členského príspevku 31.12.2023 PDF
3. TMLV-40/2023 10.3.2023 iToilets, s.r.o., Na Priehon 82, 949 05 Nitra Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci - mobilné WC, SO Brhlovce 30.10.2023 PDF
4. TMLV-45/2023 13.3.2023 Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, 934 01 Levice Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe 2.6.2023 PDF
TMLV-45/2023-001 23.3.2023 PDF
TMLV-45/2023-002 PDF