Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník - Ľudový nábytok


ĽUDOVÝ  NÁBYTOK
V MÚZEÁCH NA SLOVENSKU 

 
ÚVOD

 PDF
NÁZVOSLOVIE TRADIČNÉHO NÁBYTKU
Mojmír Benža, PhDr., Phd.

  PDF
ĽUDOVÝ NÁBYTOK, JEHO TYPOLÓGIA A KONŠTRUKCIA
(na príklade zbierok Slovenského národného múzea v Martine)
Anna Kiripolská, PhDr.

PDF
HISTORICKÝ NÁBYTOK V DRUHEJ POLOVICI
18. STOROČIA V POZOSTALOSTIACH LEVICKÝCH RODÍN
Ladislav Vincze, Mgr.

 PDF
ĽUDOVÝ NÁBYTOK UKRAJINCOV NA SLOVENSKU
Miroslav Sopoliga, PhDr., DrSc.

PDF
ZBIERKA ĽUDOVÉHO NÁBYTKU
HOREHRONSKÉHO MÚZEA V BREZNE Z HĽADISKA
FUNKCIE, TYPU A LOKÁLNYCH ŠPECIFÍK
Eva Švajdová, Mgr.

PDF
KOMÁRŇANSKÉ MAĽOVANÉ  TRUHLICE
Anna Sipos, PhDr.

PDF
MAĽOVANÝ NÁBYTOK V ZBIERKACH
ZÁHORSKÉHO MÚZEA V SKALICI
Mária Zajíčková, PhDr.

PDF
ĽUDOVÝ NÁBYTOK V ZBIERKACH
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Zuzana Ivanická, Mgr.

PDF
ĽUDOVÝ NÁBYTOK V EXPOZÍCIÁCH
MÚZEA LIPTOVSKEJ DEDINY V PRIBYLINE
Zuzana Zuskinová, PhDr.

PDF
PREZENTÁCIA ĽUDOVÉHO NÁBYTKU
V MÚZEU KYSUCKEJ DEDINY VO VYCHYLOVKE
Helena Kotvasová, Mgr.

 PDF
DEKORATÍVNY PREJAV NA ĽUDOVOM NÁBYTKU Z ORAVY
Elena Beňušová, PhDr.

PDF