Tekovské múzeum v Leviciach
Zmena programu vyhradená.
O prípadných zmenách v pláne podujatí budeme včas informovať.