Tekovské múzeum v Leviciach

STÁLA EXPOZÍCIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACHARCHEOLÓGIA
 HISTÓRIA LEKÁRNICTVA HISTÓRIA HRADU
SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT

CECHY A REMESLÁ
LADISLAV  BIELIK - AUGUST 1968
ĽUDOVÝ  ODEVKAPITÁNSKA BUDOVA V HRADNOM AREÁLI

Čiastočný bezbariérový prístup do stálej expozície

Kapitánska budova v hradnom areáli    Služby:
    lektorský výklad, možnosť vyučovacích hodín
    odborné prednášky ( objednať na t. č. +421914 202 028 v časovom predstihu 14 dní )
    predaj publikácií vydávaných múzeom, predaj propagačného materiálu a suvenírov