Tekovské múzeum v Leviciach

AD REVIDENDUM 2024 - 17.2.2024-19.4.2024

Tekovské múzeum v Leviciach
a
Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska

Vás pozýva na výstavu

AD REVIDENDUM
SALÓN 2024

17.2.2024-19.4.2024

 


Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska sa opäť vracia do priestorov Tekovského múzea. Spoloč­nou výstavou s názvom Ad Revidendum nám 30 autorov predstavuje svoju tvorbu na vyše 90-tich dielach. V početnom zastúpení sú najmä diela abstraktného rázu, nájdeme tu však aj figurál­ne námety, portréty, motívy prírody, symbolické  tendencie či stvárnenia vlastného snového sveta. V najväčšom počte sú zastúpené najmä klasické maliarske techniky – olejomaľba, akryl ale i techniky kombinované. Okrem maľby tu možno nájsť aj fotografiu, kresbu, keramiku či art protis. Vo výsledku sa tak naskytá pohľad na širokú paletu tvorivých mechanizmov všetkých vystavujúcich členov. Diela, ktoré si tu môžeme pozrieť, k nám prehovárajú nielen osobitne, ale v aktuálnom zoskupení ponúkajú aj možnosť vzájomného dialógu. Cieľom tejto výstavy je tak nielen sprostredkovať divákovi aktuálnu tvorbu jednotlivých členov, ale poukázať tiež na vzájom­né spolupôsobenie tvorivého ducha, pomyselný spoločný vizuálny jazyk celého združenia umel­cov. Všetkých zúčastnených preto pozývam, aby sme sa pri tomto príjemnom stretnutí nechali na malý moment odtrhnúť od reality a zverili sa do rúk vlastnej imaginácie pri pohľade na aktuál­nu umeleckú tvorbu vystavujúcich výtvarných umelcov.

Mgr. Dominik Štrbo, kurátor