Tekovské múzeum v Leviciach

Paralelný svet 3.3.2023 - 26.4 2023

Tekovské múzeum 
v Leviciach Vás srdečne pozýva na výstavu  PARALELNÝ SVET

    3.3.2023 - 26.4.2023

Fredderika Rose,   professional artist,

vlastným menom Oľga Grečnárová - Rafajová -  Topoľčianky
Je členka BRITISHPEDIE /BPH/ slovenských a českých osobností
PROFESSIONAL ARTIST - členka Fondu na podporu umenia /FPU/ Ba.
Individuálna členka SVU/IAIAP/LAA: Siege UNESCO v Bratislave.
Hosťujúca členka ZVUZS, ARTEM Ba a iné.