Tekovské múzeum v Leviciach

UMENIE-reštaurovanie2021


"KRST V JORDÁNE" A "KTO PRVÝ HODÍ KAMEŇOM"
V roku 2021 boli zo zbierok výtvarného umenia v Tekovskéhom múzeu v Leviciach reštaurované dve staršie diela.

Ide o obrazy "Krst v Jordáne" a "Kto hodí prvý kameňom". Pred reštaurovaním sa predpokladalo že ide o maľby z konca 19. storočia.

Obe maľby boli vo veľmi zlom stave. Pred samotným reštaurovaním sa urobil prieskum, kde sa analyzovali jednotlivé vrstvy farieb a ich chemické zloženie. Na základe týchto výsledkov sa potom zvolil postup prác pri reštaurovaní.

Po reštaurovaní boli obe maľby vsadené  do nových rámov, ktoré napodobňujú staršie vzory. Na základe chemických rozborov jednotlivých vrstiev  farieb bolo možné  predatovať obe maľby do 18. storočia. Atribúcia poľskému maliarovi sa upravila na stredoeurópskeho maliara.

Tekovské múzeum v Leviciach dlhodobo spolupracuje na reštaurovaní diel z fondu výtvarného umenia s Mgr. art. Štefanom Kockom.

Reštaurovanie obrazov bolo financované  Nitrianskym samosprávnym krajom  .


PRED REŠTAUROVANÍM


PO REŠTAUROVANÍ


"KRST V JORDÁNE"

Maľba so znázornením krstu v rieke Jordán. V pozadí je vyobrazené medzi oblakmi slnko s ľudskou tvárou. V strednej časti je zobrazená rieka s plávajúcimi loďkami. Scenériu dopĺňajú stavby mesta, s ľavej aj s pravej strany. Nad nimi sú vyobrazené pohoria. V strede, v popredí je vyobrazený malý kostolík, pred ním stoja pozerajúce sa ženy, na samotný krst v rieke Jordán. Pri krste sú vyobrazený štyria chlapi v tunikách. Pričom jeden leje na hlavu muža s nádoby- krstí chlapa stojaceho v rieke. Ďalší dvaja, čakajú na samotný krst.
Celý výjav je v ružovo modrej farebnosti."KTO PRVÝ HODÍ KAMEŇOM"

 Maľba so znázornením pri rieke. V pozadí sú vyobrazené medzi riekou pohoria.
Scenériu dopĺňajú stavby mesta, s ľavej aj s pravej strany. Nad nimi sú vyobrazené pohoria.
V popredí pri veži stojí skupina mužov so ženou. Ježiš kľačí s rukou opierajúc sa o zem. Vedľa neho vľavo sú traja muži vyobrazení v pohybe, znázorňujúc, akoby chceli kameňovať Ježiša.