Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -10Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK X - 2015


 EDITORIAL
VÝSLEDKY FLORISTICKÉHO VÝSKUMU
VYBRANÝCH LOKALÍT V OKOLÍ ČANKOVA
Elena Smetanová, Mária Biela, Vladimír Smetana

PDF
RASTLINSTVO TRAVERTÍNOVÝCH KÔP V OKOLÍ
SANTOVKY (IPEĽSKÁ PAHORKATINA)
Stanislav David

PDF
ROZŠÍRENIE VÁŽOK RODU GOMPHUS LEACH, 1815
(ODONATA) NA STREDNOM A DOLNOM TOKU IPĽA
Stanislav David, Monika Ábelová

PDF
BLANOKRÍDLOVCE (HYMENOPTERA)
NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V OKOLÍ LEVÍC
A KREMNICE
Vladimír Smetana, Peter Šima, Petr Bogusch, Jan Erhart, Kamil Holy,
Jan Macek, Ladislav Roller a Jakub Straka

PDF
OBAĽOVAČOVITÉ (LEPIDOPTERA:  TORTRICIDAE)
ZISTENÉ V ZÁHRADKÁRSKEJ OSADE
"KVITNÚCI OSTROV" PRI NOVÝCH ZÁMKOCH
Peter Šima, Ignác Richter

PDF
SPRÁVA O NÁLEZOCH VIJAČKY KRUŠPÁNOVEJ -
CYDALIMA PERSPECTALIS (WALKER, 1895)
(LEPIDOPTERA, PYRALOIDEA) V PODUNAJSKEJ
PAHORKATINE A V POHORÍ TRIBEČ
Peter Šima, Martin Miklis

PDF
LEVICKÍ FOTOGRAFI A FOTOATELIÉRY
DO ROKU 1950
Marta Švoliková

PDF
MALÉ SAKRÁLNE PAMIATKY V OBCI
NOVÁ DEDINA
Zuzana Ivanická a Mária Biela

PDF
STOPY POSLEDNÝCH DNÍ ŠTEFANA I. KOHÁRYHO
V LEVICKOM REGIÓNE
Ladislav Vincze

PDF
PRÍSPEVOK K STAVEBNÉMU VÝVOJU KOSTOLA
SV. JURAJA V JURE NAD HRONOM
Matúš Martinák

PDF
BITKA PRI LEVICIACH A MESTO LEVICE
NA MEDIRYTINÁCH ZO 17. STOROČIA
V ZBIERKACH TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Nikola Mihálová

PDF
ŽIDOVSKÁ POPULÁCIA MESTA LEVICE
PODĽA ÚDAJOV
Z CELONÁRODNÉHO SČÍTANIA 1869
Peter Pilinský

PDF
LADISLAV MEDNYÁNSZKY
A JEHO OBRAZ ZA FRONTOM
Peter Pleva

PDF
SPRÁVA O AKTUÁLNOM VÝSKYTE MEGASCOLIA
MACULATA (HYMENOPTERA: SCOLIIDAE)
V LEVICIACH (JZ SLOVENSKO)
Vladimír Smetana

PDF
POTVRDENIE VÝSKYTU PELOBATES FUSUS
(ANURA: PELOBATIDAE)
V LEVICIACH (JZ SLOVENSKO)
Štefan Čambal

PDF
VÝSKYT ZAMENIS LONGISSIMUS
(REPTILIA: COLUBRIDAE)
V MESTE LEVICE (JZ SLOVENSKO)
Štefan Čambal

PDF
ŠTEFAN NÉCSEY - DÁMA S MOTÝĽOM
Peter Pleva

PDF
VYHODNOTENIE STAVU ZABEZPEČENIA
OCHRANY PRED POŽIARMI KONTROLOVANÝCH
NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK
V OKRESE LEVICE
Branislav Štefanický

PDF
PERSONÁLIE / PERSONALIE DATA
Beata Štefanická, Jarmila Bátovská

PDF