Tekovské múzeum v Leviciach

Zborník TM -07Zborník Tekovského múzea v Leviciach

ROČNÍK VII - 2008


 EDITORIAL
JEDINEČNÁ LOKALITA SÁPY HĽUZNATEJ (PHLOMIS TUBEROSA L.)
V PODLUŽANOCH PRI LEVICIACH
Elena Smetanová

PDF
MOROVITÉ (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
ZÁHRADKÁRSKEJ OSADY "KVITNÚCI OSTROV"
PRI NOVÝCH ZáMKOCH
Peter Šima

PDF
ČMELE A SPOLOČENSKÉ OSY
(HYMENOPTERA: BOMBINI, POLISTINAE, ET
VESPINAE) NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH
V NÁRODNOM PARKU VEĽKÁ FATRA
Vladimír Smetana

PDF
REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ NA DOLNOM
POHRONÍ V STREDOVEKU
Peter Ivanič

PDF
ROK 1968 A OKRES LEVICE
Eva Bešinová

PDF
LITERÁRNE STOPY SPOĽAHLIVÉHO 
SVEDKA MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI
K nedožitým 80. narodeninám Doc. PhDr. Jozefa Melichera
Marta Mikitová
 
PDF
DOKUMENTÁCIA TRADIČNÉHO 
POĽNOHOSPODÁRSTVA V TEKOVSKOM MÚZEU
V LEVICIACH
Ján Dano
 
PDF
ĽUDOVÝ ŠPERK V ZBIERKOVOM FONDE
TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Zuzana Ivanická

PDF
NOVÉ POZNATKY O VZNIKU
MESTSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH
Margaréta Pölhös

PDF
PRVÁ TLAČIAREŇ V LEVICIACH.
TLAČIAR JÁN CHERRIER
Marta Švoliková

PDF
OSUDY LEVICKEJ SOCHY
GENERÁLA MILANA R. ŠTEFÁNIKA
Marta Švoliková

PDF
LIKVIDÁCIA KLÁŠTOROV V LEVICIACH
Jarmila Bátovská
 
PDF
VIDLICE, LOPATY A KNIHY
Anton Hykisch

PDF
PRACOVNÉ ZMLUVY
Z THONETOVSKÉHO VEĽKOSTATKU
Katarína Beňová

PDF 
 PERSONALIE / PERSONAL DATA
Vladimír Smetana, Margaréta Pölhös, Ján Dano, Eva Bešinová
PDF